Wat is manuele lymfedrainage ?

Manuele lymfedrainage is een hele rustige en zachte
massagetechniek, speciaal bedoeld voor het bestrijden van
lymfeoedeem en het afvoeren van gifstoffen.

Bij deze massage wordt gewerkt met rustige
huidverschuivingen met een "drukfase"en een "drukloze fase".
De drukfase zorgt voor voldoende opening van de kleinste
lymfevaatjes vlak onder de huid, die door een soort
verschuifbare klepjes zijn afgesloten. Hierdoor kan de lymfe
in het lymfevat komen. De drukloze fase geeft de lymfevaatjes
weer de gelegenheid zich te sluiten, waarna de lymfe kan
worden afgevoerd.

Met de lymfe worden tevens afvalstoffen uit het weefsel
opgenomen in de lymfvaten, niet alle afvalstoffen kunnen
namelijk door het bloed worden afgevoerd; de grootste
eiwitdeeltjes kunnen alleen via de lymfevaten worden afgevoerd.
Deze eiwitten zorgen, als ze in het weefsel blijven, voor een
aanzuiging van vocht, waardoor uiteindelijk een oedeem kan
ontstaan. In tegenstelling tot het bloedvatstelsel is het
lymfestelsel geen aaneengesloten systeem.
De vaten beginnen met trechtervormige openingen die het
overtollige vocht uit de weefsels kunnen opnemen en
transporteren naar de grote lymfeknopen in oksel of liezen.
Vandaar uit wordt het lymfevocht naar de grote knopen achter
de sleutelbeenderen getransporteerd waarna het, na zuivering,
weer wordt opgenomen in de bloedbaan of via de urine het
lichaam verlaat.

Wanneer wordt lymfedrainage toegepast?

Lymfedrainage wordt toegepast, daar waar het lichaam
problemen heeft met een overmaat aan vocht in het weefsel
of met de afvoer van afvalstoffen. De afvoer wordt ondersteund,
terwijl de afbraak gewoon door het lichaam gebeurt!
Bij een oedeem is zo'n afvalstoffen probleem evident(belangrijk),
denk bijvoorbeeld aan een oedeem-arm bij iemand die een
borstamputatie heeft ondergaan. Hierbij zijn vaak ook de
lymfeklieren in de oksel verwijderd, zodat de lymfeafvoer ernstig
is bemoeilijkt. Maar ook (tijdelijk) grote productie van afvalstoffen
kan oedeem-achtige verschijnselen veroorzaken.

Indicaties voor lymfedrainage:

        zwelling of oedeem na operaties
        (m.n. borst amputatie is hier bekend van)

        klachten t.g.v. stress, slapeloosheid, hoofdpijn, obstipatie.

        chronische ontstekingen en bepaalde vormen van reuma.

        circulatiestoornissen, open wonden

Hoe ziet een behandeling met manuele lymfedrainage eruit?

Altijd zal bij de eerste behandeling worden gekeken naar aard
en oorzaak van het oedeem.

Daarna wordt bepaald of en hoe er zal worden behandeld.
Afhankelijk van oorzaak en locatie van het oedeem, wordt op
verschillende manieren gewerkt. Meestal wordt een bepaald
lichaamsdeel behandeld, zoals een gehele arm, been of rug.
De behandeling zelf is zacht en rustgevend. De minimale duur
voor een effectieve behandeling is een half uur.
Na enige tijd worden door de patient vaak lichte tintelingen
gevoeld ten teken dat er iets gebeurt met het oedeem.
Meestal is na afloop al een (lichte) afname van het oedeem te
zien of te voelen (druk). Voor een goed resultaat zijn altijd
meerdere behandelingen nodig.

Heeft u nog vragen over de behandeling, dan kunt u contact
met mij opnemen.