Haptonomie is een vorm van therapie, waarbij het voelen en
herontdekken van je gevoelens centraal staat.
Haptonomie komt van de  Griekse woorden hapsis , dat staat voor
tast en gevoel.
De basis van ons leven is voelen, zo worden we ook geboren om te
reageren op ons gevoel. In je latere leven en opvoeding kunnen je
gevoelens (emoties) en gevoel steeds meer verdrongen worden en
gaan we steeds meer vanuit ons "hoofd" denken (ratio).
Hierdoor kunnen we uit balans raken en allerlei klachten krijgen
zoals; "niet lekker in je vel zitten", hyperventilatie, nek en
rugklachten, hoofdpijn, stress klachten, moeite met emoties en
gevoelens, burn out en dergelijke.

Tijdens de behandeling gaan we samen aan de slag om je gevoel en
gevoelens weer te kunnen herkennen en vandaar uit te reageren op
de omgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je meer in balans
bent en beter naar je lichaam kunt "luisteren".
Het lastige is dat je haptonomie echt lijfelijk moet ervaren, want het
gaat over voelen. De teksten die je leest "snap" je misschien wel,
maar het wordt pas duidelijk als je "het voelt".
Het is altijd mogelijk om een introductie behandeling te ervaren,
zodat het duidelijker wordt wat haptonomie inhoudt.


Haptonomische zwangerschaps begeleiding

    Zwanger
                        Afwachting
                                                Verwachting
                                                                            Nieuw begin

Zwangerschap is een bijzondere belevenis in het leven van de vrouw
en haar partner. Er vinden veel veranderingen plaats, niet alleen in
het lichaam van de vrouw, maar ook in de relatie tussen beide
partners.
De zwangerschap wordt door ieder ouderpaar op eigenwijze beleeft.
Haptonomische zwangerschaps begeleiding is dan ook een
individuele begeleiding, die op het ouderpaar is afgestemd.

De begeleiding

In de haptonomische begeleiding staat kontakt tussen ouders en kind
centraal. Het kindje wordt door de vader/ moedr via de buik met de
handen aangeraakt. De wijze van aanraken is hierbij van wezenlijk
belang. De relatie tussen ouders en kind wordt zodoende voor de
geboorte al opgebouwd. Tijdens de bijeenkomsten wordt er ook
aandacht besteed aan o.a. houding van de moeder, dit in verband
met veel voorkomende rug en bekkenklachten tijdens de
zwangerschap.

Voorbereiding op de bevalling

WeeŽn zijn pijnlijk, maar door de moeder naar de pijn toe te voelen 
i.p.v. te verkrampen is de pijn veel beter te verdragen.
De diverse houdingen om de ontsluitingsweeen op te vangen worden
door genomen, waarbij de partner een aktieve rol heeft. Tevens
wordt er naar een goed houding gezocht om de kracht van de pers
weeŽn optimaal te benutten.

Algemene informatie

De begeleiding kan geginnen wanneer de moeder het kindje voelt
bewegen, dit is zo rond de 18/20 weken.
Er zijn gemiddeld 6 bijeenkomsten  voor de bevalling en 1 na de
geboorte. In deze laatste sessie wordt de bevalling nabesproken en
worden er aanwijzingen gegeven over het oppakken van kind, het
dragen en naar de motorische ontwikkeling. De kosten bedragen
Ä55,- per sessie van ongeveer 50 minuten. De kosten kunnen veelal
via de aanvullende verzekering gedeclareerd worden.